Sign in

Windows işletim sistemli bilgisayarlarda DNS ayarlarını değiştirmek isterseniz bu makaleyi okumanız yeterlidir.

Yasaklı Sitelere Giriş DNS

Üçüncü parti DNS kullanmak için DNS ayarlarınızı değiştirmeden önce geçerli sunucu adreslerini veya ayarlarını not etmeniz oldukça önemlidir. İstediğiniz zaman geri dönmeniz gerekebileceğinden, şu anda kullandığınız DNS ayarlarınızı not etmeyi unutmayın. Eğer otomatik DNS özelliğini kullanıyorsanız herhangi bir not almanıza gerek yok.

Bir sorunla karşılaşırsanız ve bu talimatlara başvurmanız gerekirse, bu sayfayı yazdırmanızı da öneririz.

DNS ayarları, seçilen ağ bağlantısı için TCP / IP Özellikleri penceresinde belirtilir.

dns değiştirme

Windows 10'da DNS sunucusu ayarlarını değiştirme

· Denetim masasına gidin.

· Ağ ve İnternet> Ağ ve Paylaşım Merkezi> Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir’i tıklayın.

· DNS’i yapılandırmak istediğiniz bağlantıyı…

ALİ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store